Gəlirin kapitallaşdırılması yanaşması

Qiymətləndirmə obyektindən gözlənilən gəlirin müəyyən edilməsinə əsaslanan qiymətləndirmə, obyektin dəyərinin qiymətləndirilməsi metodlarının məcmusudur. Gəlirin kapitallaşdırılması metodu ilə hesablama, gözləmə prinsipinə əsaslanır və əsasən də qiymətləndirilən obyektin gələcəkdə gətirəcəyi gəlir əsasında müəyyən edilir.

  • Date: 24.01.2017
  • Client: Johnson Group, US
  • Category:
  • Value: Johnson Group, US