Xərc Yanaşması

Aşınması nəzərə alınmaqla qiymətləndirmə obyektinin əvəz olunması və yaxud bərpası üçün zəruri olan cari xərclərin müəyyən edilməsinə əsaslanan qiymətləndirmə metodlarının məcmusudur.
  • Date: 24/01/2017
  • Client: Johnson Group, US
  • Category:
  • Value: Johnson Group, US