Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi

  • Maşın və avadanlıqlar (seriyalı texnoloji avadanlıqlar,  xüsusi və ya qeyri   standart avadanlıqıar, texnoloji xətlər, tikinti və yol texnikası, qaldırıcı nəqliyyat vasitələri, kompüter texnikaları və rabitə vasitələri)
  • Nəqliyyat vasitələri (minik avtomobilləri, dəmiryol nəqliyyatı, su nəqliyyatı, hava nəqliyyatı)